LEGION RADOM SOUTH CHAPTER POLAND

Decyzją Dealera Harley-Davidson w Katowicach, zaakceptowaną przez Zarząd South Chapter Poland, pragniemy poinformować, że w dniu 18-06-2020 został powołany LEGION RADOM SOUTH CHAPTER POLAND reprezentowany przez piętnastu członków Chapteru.