Niebieskie Zabrze

Mieliśmy przyjemność brać udział w Kampanii Spo­łecz­nej „Niebieskie Zabrze”, która jest kontynuacją licznych inicjatyw Zespołu Szkół Spe­cjal­nych Nr 41Sto­wa­rzy­sze­nia KONTAKT pod­ję­tych po raz pierwszy w 2009r. na rzecz osób do­tknię­tych autyzmem. Wspaniała inicjatywa w słusznym celu w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestnictwa.